5Χ5, 8Χ8, 9Χ9 γήπεδα με σύγχρονους τάπητες!!

5Χ5, 8Χ8, 9Χ9 γήπεδα με σύγχρονους τάπητες!!

Γήπεδα 5χ5, 8χ8 και 9χ9 με σύγχρονους τάπητες μόνο στο Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο!!

τηλ. επικ.: 2651025085

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ